ในวันที่ 30 ตุลาคม 2020 นี้ ขอเชิญชวนทุกท่านเข้าร่วมงานจัดแสดงสรุปผลงาน 10 ปี ตลาดหลักทรัพย์ลาว (10/10/2010 – 10/10/2020) ซึ่งจะมีการจัดวางแสดงผลงานในตลาดหลักทรัพย์ลาว จากผู้ที่มีส่วนร่วมในตลาดเป็นจำนวนมากกว่า 20 บูท
สถานที่: โรงแรมดอนจันพาเลซ ชั้น 2
เวลา: 08:00 – 17:30
หมายเหตุ: เข้าร่วมฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ

LSX 10 YEAR