เช้าวันนี้ บมจ. มะหะทุน เช่าสินเชื่อ ได้รับประกาศใบย้องยอ การเปิดเผยข้อมูลดีเด่น ประเภท 1 จากตลาดหลักทรัพย์ลาว โดยท่านอ็อด พนเชียงดี ผู้อำนวยการตลาดฯ

MHTL Disclosure Award 1

MHTL Disclosure Award 2

MHTL Disclosure Award 5