วันที่ 29 พฤษภา 20 นี้ เวลา 9.30 น. บริษัทมะหะทุน เช่าสินเชื่อ มหาชน ได้จัด กองประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2019 เป็นที่เรียบร้อย มีการอนุมัติจ่ายเงินปันผลจากผลประกอบการปี 2019 ด้วยครับ ขอขอบคุณผู้ถือหุ้น ทุกท่านที่ได้ไว้วางใจร่วมถือหุ้นของบริษัทมา ณ ที่นี้ด้วย

Meeting MHTL 1

Meeting MHTL 2

Meeting MHTL 3

Meeting MHTL 4

Meeting MHTL 5